Fogászat és Implantológia

Dr. Kénosi Viktória

Dr. Kénosi Viktória, Dento-alveoláris szájsebész

Fogorvosi tanulmányaimat a Semmelweis Egyetem illetve a Helsinki Egyetem (University of Helsinki)  Fogorvostudományi Karain végeztem. 2007-ben diplomáztam majd még ebben az évben felvételt nyertem a Semmelweis Egyetem szájsebész rezidens programjába. Dentoalveolaris sebészeti szakvizsgát 2010-ben szereztem kiváló minősítéssel.
Két évig vezető szájsebész voltam a XIII kerület Visegrádi úti rendelőben, majd dolgoztam a Honvéd Kórház Szájsebészetén is. Emellett folyamatosan dolgoztam magánrendelőkben mint fogorvos Magyarországon és külföldön egyaránt (Anglia, Hollandia).
Egyetemi és rezidens éveim alatt több csereprogramban is részt vehettem, így külföldi tapasztalatot is szereztem a szájsebészet és implantológia terén: USA, Németország (Freiburg), Finnország (ERASMUS ösztöndíj), Málta. Rendszeresen részt veszek mind hazai, mind külföldi továbbképzéseken.

Hobbim az olvasás és az utazás. Ezenkívül szabadidőmben önkéntesként dolgozom a Máltai Mentőknél.