Fogászat és Implantológia

Dr. Remenyik Kálmán

Dr. Remenyik Kálmán, Dento-alveoláris szájsebész

Fogorvosdoktori diplomámat 2010-ben szereztem a Debrecen Egyetem Fogorvostudományi Karán. Rezidensi éveimet a Nyíregyházi Jósa András Oktatókórház Szájsebészetén töltöttem. Dentoalveolaris sebészeti szakvizsgát 2013-ban szereztem, ekkor már az egykori alma materem, a Debreceni Egyetem Arc-, Állcsont és Szájsebészeti osztályán dolgoztam. A szakvizsgát követően levelező Ph.D hallgatóként is illetve egyetemi tanársegédi minőségben tevékenykedtem 2017 őszéig főképp az ambuláns szájsebészeti ellátási területen. Ennek keretében angol és magyar nyelven oktattam az egyetemi hallgatókat elméleti és gyakorlati órákon.

Érdeklődési köröm középpontjában természetesen a választott hivatásom, a szájsebészet áll, emiatt rendszeresen veszek részt továbbképzéseken illetve követem a legfrissebb szakirodalmat is.

Szabadidős tevékenységeim közé tartozik az informatikai tudásom bővítése, illetve a horgászat és a szituációs lövészet.